Ajankohtaista

22.3.2017

Yhtiökokous on osakeyhtiön ylin päättävä elin, johon myös piensijoittajan kannattaa osallistua. Kokouksen painoarvo kasvaa, jos yhtiöllä on ollut haasteita liiketoiminnassaan. Esimerkki tällaisesta on Orava Asuntorahasto. Seuraavassa Henri Elon raportti Oravan yhtiökokouksesta 22.3.2017.

 

Kuulumisia Orava Asuntorahaston yhtiökokouksesta

Vierailin piensijoittajana ja sijoituskirjoittana Orava Asuntorahaston yhtiökokouksessa Aleksanterinkadun Balder-salissa Helsingissä 22.3.2017.

Oravalla ei ole mennyt liiketaloudellisesti hyvin johtuen siitä, että asuntojen arvonnousu on ollut heikkoa ja tukkualennukset ovat supistuneet. Vuokratuotto (12,5 miljoonaa euroa 2016) kului käytännössä kiinteistöjen hoito- ja korjauskuluihin, vuokraustoiminnan kuluihin, hallintokuluihin (Orava Rahastot Oyj:lle, kiinteistömanagereille, pörssille, arvopaperikeskukselle, sijoituskiinteistöjen arvioitsijoille jne.) sekä rahoituskuluihin.

Orava Asuntorahastoon sijoittaneen ykkösongelma on ollut se, että pörssikurssi laski viime vuonna 9,50 eurosta 5,06 euroon. Osinkoa yhtiö jakoi neljässä erässä yhteensä 1,08 euroa. Näin osakkeen kokonaistuotoksi muodostui -35,4 prosenttia.

Yhtiö (rahasto) on menettänyt osakemarkkinoiden luottamusta kasvaessaan ja velkaantuessaan, kun osakkeenomistajan tuotto on perustunut pääasiassa asuntojen laskennalliseen arvonnousuun ja ostojen yhteydessä saatuihin tukkualennuksiin, ja kun nämä molemmat ovat supistuneet voimakkaasti.

Kurssi lähti viime vuonna alaviistoon ja alittaa taseen mukaisen nettovarallisuuden huomattavasti; tällä hetkellä substanssialennus on 57 prosenttia (kurssi 4,35 e, nettovarat 31.12.16: 10,11 e/osake). Näin yhtiön ei ole – johdonkaan mukaan – ollut enää järkevä kasvaa laskemalla itselleen uusia osakkeita asunto-ostojen rahoittamiseksi.

Yhtiö lopetti rivakan kasvun viime syksynä, päivitti strategisia tavoitteitaan joulukuussa ja toi nyt yhtiökokouksessa esiin tärkeitä tietoja kulukurinsa toimeenpanemiseksi. Kurssi on vakiintunut pitkän laskun jälkeen 4,3-4,4 euron ympäristöön helmi-maaliskuussa.

Yhtiöllä on nyt maaliskuussa 7 400 osakkeenomistajaa.

Yhtiökokous alkoi virallisesti kello 10, tätä ennen oli kahvitus. Kokous eteni nopeasti tilinpäätöksen esittämiseen. Hallituksen puheenjohtaja Jouni Torasvirta esitteli markkinan kehitystä ja yhtiön toimenpiteitä. Hän rohkaisi yleisöä kysymään pitkin esitystään. Tämä oli todella hyvä, sillä yhtiön liiketoiminta on ollut kritiikille altista, ja avoin keskustelu omistajien kanssa on tähdellistä.

Torasvirran osuus kesti kaikkiaan yli 1,5 tuntia sisältäen kymmeniä kysymyksiä tai kommentteja. Hallituksesta paikalla olivat Torasvirran lisäksi varapuheenjohtaja Patrik Hertsberg, Veli Matti Salmenkylä, Timo Valjakka ja uutena valittu viestintäammattilainen, entinen tennispelaaja Petra Thorén.

Paikalla oli kaikkiaan 61 osakkeenomistajaa.

Torasvirta muistutti, että yhtiön tavoitteena on osakekohtaisen nettovarallisuuden maksimointi. Samoin hyvä osingonjako on ollut tavoitteena, mutta siitä joudutaan tänä vuonna tinkimään, koska viime vuoden tulos oli niin heikko ja emoyhtiön voitonjakokelpoiset varat vähäiset. Tämä ei tarkoita sitä, että konserni ei olisi kohtuullisen vakavarainen.

Osingoksi päätettiin myöhemmin esityksen mukaisesti maksimissaan 0,03 euroa osakkeelta per kvartaali. Tämän osingon yhtiö tullee myös jakamaan.

Torasvirta esitti, kuinka Suomen asuntomarkkinoiden hintakehitys on vuoden 2010 jälkeen ollut huomattavasti heikompaa kuin Ruotsin, Norjan tai Viron. Tämä näkökanta on vanha tuttu, mutta nähdäkseni kritiikille altis varsinkin tilanteessa, jossa Suomessakaan ei ole koettu minkään sortin hintanotkoa ja yhteiskunnan tuet asumiseen paisuvat vuosittain.

Torasvirta järkeili esityksessään, että sijoittajille ei riitä pörssinoteeratussa REIT-rahastossa 5 prosenttia tuotoksi, koska osakekurssit heiluvat ja volatiliteetti yksittäisellä osakkeella on tyypillisesti 30 prosenttia. Siksi yhtiön pitää tavoitella 10 prosentin tuottoa ja ottaa siksi isompaa riskiä.

Perustelu voi olla rahoitusteoreettisesti jonkun mielestä validi, mutta minun on vaikea ymmärtää sitä. Esimerkiksi Spondalla volatiliteetti on 23 prosenttia (12 kk, Kauppalehti.fi), Cityconilla ja Technopoliksella 19 prosenttia. Oravan luku 27, vaikka asuntovuokrauksen pitäisi liiketoimintana olla vakaampaa kuin toimitilavuokrauksen.

Juuri kova riskinotto on aiheuttanut yhdessä REIT-luonteen kanssa Oravalle ongelmia, koska riskin konkretisoituminen asuntojen ei-nousevana (mutta ei juuri laskevanakaan) hintakehityksenä ja tukkualennusten supistumisena on voimistanut kurssiluisua pörssissä.

Orava on eräänlainen REIT-koekaniini Suomessa – ainoana laatuaan – mutta näyttää onneksi oppivan virheistään.

Kun suomalaisia asuntorahastoja vertailee, ulkopuolisen näkökulmasta Oravan ongelma ei ole nähdäkseni pelkästään kova tuottohakuisuus, vaan myös se, että yhtiö on alun perin hankkinut liian vanhoja asuntoja ja vääriltä alueilta.

Menestyneemmät, tosin listaamattomat, Ålandsbanken Asuntorahasto ja FIM Asuntotuotto ovat keskittyneet kasvukeskusten, lähinnä pääkaupunkiseudun, uusiin tai uudehkoihin pieniin asuntoihin. Ne tekivät viime vuonna tuottoa osuudenomistajalle 6,9 (ÅB) ja 4,2 prosenttia (FIM, molemmissa A-osuudet).

Käsittelen asuntorahastoteemaa laajemmin Kauppalehden Sijoittajaksi-blogissa 27.3.

Oravan osakekohtaisesta nettovarallisuudesta laskettu, osingon sisältävä, tuotto viime vuodelta oli toki parempi kuin edellä mainittu yhtiön pörssituotto, mutta sekin negatiivinen, -3,9 prosenttia. Kaikissa näissä asuntorahastoissa tuottoihin vaikuttavat myös ulkopuolisten arvioitsijoiden näkemykset ja laskelmat asuntosalkun käyvän arvon kehityksestä.

Oli positiivista kuulla, että Orava pyrkii nostamaan vuokrausastettaan jopa vuokrien kustannuksella. Tämä on myös eettistä. Torasvirran mukaan yhtiö tulee tinkimään – ilmeisesti asteittain – tyypillisestä vuokrankorotusehdostaan, joka on ollut 3,25 prosenttia plus elinkustannusindeksi.

Tulevaisuudessa edellä mainittu 3,25 prosenttia tullee olemaan pikemminkin 2,5:n suuruusluokkaa. Rivien välistä oli tulkittavissa, että yhtiö on kärsinyt kohonneiden vuokriensa takia korkeasta vuokralaisvaihtuvuudesta, joka on aiheuttanut lisäkuluja.

Yhtä kaikki, taloudellinen käyttöaste oli viime vuonna 91,3 prosenttia ja viimeisellä neljänneksellä 93,2.

Sekä Torasvirta että myöhemmin toimitusjohtaja Pekka Peiponen muistuttivat, että yhtiöllä on tänä vuonna aiempaa paremmat mahdollisuudet päästä vuokrausasteessa strategiansa mukaiselle 95 prosentin tavoitetasolle.

Peiponen muistutti, että vuokrausasteen nostaminen on helpompaa, koska yhtiö ei tee niin paljon uusia asunto-ostoja (ostettaessa asunnot ovat usein tyhjiä). Yhtiön asuntomyynnit olivat viime vuonna velattomilla kauppahinnoilla 11,6 miljoonaa euroa, 92 huoneistoa. Ostot olivat 20 miljoonaa euroa, 85 huoneistoa. (artikkelia korjattu ja päivitetty 23.3.)

Nähdäkseni kokouksen isoin anti oli, että yhtiö on ottanut kulukurin tosissaan. Torasvirran mukaan yhtiö on alkanut kilpailuttaa taloyhtiöiden lainojen korkomarginaaleja. Lisäksi on tarkoitus kilpailuttaa vuokravälittäjiä ja huoneistokohtaisissa korjauksissa tavoitellaan säästöjä.

Peiponen kävi oman taloudellisen esityksensä läpi nopeammalla tempolla kuin Torasvirta. Tämä oli viisasta, sillä ihmiset alkoivat parin tunnin istumisen jälkeen kuluttaa arvorakennuksen toiletpalveluita.

Lopuksi päästiin melkein äänestämään, kun eräs osakkeenomistaja vastusti – varsin ymmärrettävästi – hallituksen isoa osakeantivaltuutusta. Torasvirran mukaan kyse oli samasta valtuutuksesta kuin vuotta aiemmin. Sitä on tarkoitus mahdollisesti hyödyntää vain, jos yhtiön arvostustilanne (p/b) kohenee nykyisestä.

Kokousedustajan ehdotus antivaltuutuksen kumoamisesta, jota kolme muutakin pienosakasta ilmeisesti kannatti, oli siinä mielessä viisas, että jos yhtiö haluaa tehdä kaikkensa osakkeen arvostuksen palauttamiseksi, markkinoille on turha antaa signaaleja edes potentiaalisesta, jopa 5 miljoonan osakkeen, osakemäärän lisäyksestä. (lisätty artikkeliin 23.3.)

Puitteet yhtiökokoukselle Helsingin paraatipaikalla olivat hulppeat. Yhtiö tarjosi asiaan kuuluvasti sekä aamukahvin että salaattilounaan – heikon pörssituoton vastapainoksi. Kaikkiaan kokous tarjosi paljon tietoa niin sanallisesti kuin aistinvaraisesti. Yleistunnelma oli osakkeen heikko kehitys huomioon ottaen yllättävän rauhallinen kuin missä tahansa yhtiökokouksessa – kriittisiä puheenvuoroja unohtamatta.

Kokous herätti allekirjoittaneessa enemmän luottamusta kuin epäluottamusta – Oravan aiempia bisnesnäyttöjä vasten peilaten. Oli myös mukava tavata kanssasijoittajia.

On huomionarvoista ja yhtiökokouksessa johdon suulla todettua, että Orava on vuosien varrella täsmentänyt kohdekaupunkien kasvu- ja sijaintikriteerejään ostokohteita valitessaan.

Virheistä on siis opittu.

Artikkelia päivitetty 23.3.2017.
Kirjoittaja: Henri Elo
Kirjoitus ei sisällä sijoitussuosituksia. Kirjoittaja omistaa Orava Asuntorahaston osakkeita.

9.3.2017

Edellinen Löydä helmet - vältä kuplat! -kirja myytiin loppuun viime vuonna, yhteensä yli 6 000 kappaleen kokonaismyynnillä 2007-2016. 

Varmista, ettei sinun kirjahyllystäsi jää puuttumaan nyt myynnissä oleva Tuoton arvoitus ratkeaa

Huom. Hintatarjous alveineen ja postikuluineen on 30 euroa, joka kannattaa vähentää verotuksessa tulonhankkimiskuluna.

Tilaukseen >>

Poimintoja kirjan konkareiden haastatteluista:

Kari Tiainen

Seuraavan ison liikkeen Kari teki vuonna 2008 ottaessaan velkaa osakesijoituksia varten. Tämä tapahtui ennen finanssikriisin kurssipudotusta, mutta osakeostoja hän teki vähitellen päästen hyötymään laskeneesta kurssitasosta.

Kaisa Kervinen

Ensimmäiset osakkeensa hän osti, kun piti pientä puotia muutaman vuoden 60-luvulla Kemijärven lähellä, koska mies työskenteli silloin Kärväsvaaran kaivoksella. Hänen piti ostaa Keskon osakkeita ollakseen keskolainen kauppias.

Jari Saarhelo

Tuntemansa teknologia-alan tyypillisenä ongelmana hän pitää huonoa hallintoa (corporate governance) ja voittojen valumista omistajien sijasta johdolle ja työntekijöille.

Tomi Salo

Kerran Tomi on myynyt osakkeita ostaakseen auton: vuonna 1990 hän vaihtoi Skodan vuoden käytettyyn puolalaiseen FSO Poloneziin.
Osakemyynti kirpaisi, mutta hän sai huippuhinnan Yhtyneistä Paperitehtaista (nyk. UPM). Osa jäi vielä salkkuun.

Jarl Waltonen

Jallen Pandoran lipas on kannattava kasvu.
”Vain harvoissa tapauksissa yritys pystyy säilyttämään tuloksensa vuodesta toiseen saati kasvattamaan sitä, ellei liikevaihto eli myynti kasva”, hän huomauttaa.

Tilaa kirja >>

 

1.2.2017

Vuosi 2017 on alkanut täydellä höyryllä ison meren molemmin puolin. Suomalaiselle piensijoittajalle helmikuu merkitsee tiivistahtista pörssiyhtiöiden tulosjulkistusten aikaa, mutta myös yhtiökokouskauden alkamista.

Vierailin eilen pienosakkaana sijoitusyhtiö Panostajan yhtiökokouksessa Tampereella. Paikalla oli n. 65 osakkeenomistajaa ja keskustelu toimitusjohtajan katsauksen yhteydessä oli ilahduttavan vilkasta.

Panostaja ei ole hetkeen tehnyt isoja liikkeitä yrityskaupparintamalla. Pieniä täydennysostoja ovat tehneet tytäryhtiöt Grano ja KotiSun, jotka menestyvät Panostajan omistuksista parhaiten.

Kysyttäessä toimitusjohtaja Juha Sarsama muistutti myös Selogin, Helakeskuksen ja KL-Varaosien tekevät ihan hyvää tulosta. Sen sijaan Takoma ja Heatmasters ovat kärsineet heikosta kysynnästä viime kvartaaleina.

Sarsama totesi yhtiön deal flow:n olevan hyvällä tasolla eli yrityskauppamahdollisuuksia tutkitaan ahkerasti.

**
MAINOS: Suositun Tuoton arvoitus ratkeaa -kirjan talvitarjous 1.2.-30.4.2017 on 30 euroa, ei muita kuluja. Muista vähentää verotuksessa! Tutustu ja tilaa tästä.
**

Alla kuvasatoa Panostajan tilaisuudesta. Pääset kuvateksteihin viemällä hiiren kuvan päälle.

Toimitusjohtaja Juha Sarsama, vasemmalla hallituksen jäsen Tarja Pääkkönen.

Yhtiökokouksen jälkitunnelmia ruotimassa yksityissijoittaja Mikko Määttä, livetwiittaaja Tomi Lahti ja Panostajan sijoitusjohtaja Miikka Laine.

Paikkana oli kätevä Technopolis Yliopistonrinne Kalevantiellä junaradan itäpuolella.

Tarkoitukseni on kirjoittaa tilaisuudesta ja yhtiökokouskaudesta lisää Kauppalehden blogissani myöhemmin.

Tässä livetwiittaaja Tomi Lahden twiittikooste Panostajan tilaisuudesta: www

Tuottoisaa alkanutta vuotta & Tuoton arvoituksen ratkaisemista! :)

Henri Elo

24.12.2016

Joulun kunniaksi tunnelmia upealta osakesäästäjien retkeltä Hämeenlinnan seudulle 5.8.2016. Vierailimme ensin perinteikkäällä Lepaan puutarhaopistolla ja sen jälkeen teimme sisävesiristeilyn Vanajalla.

Retki järjestettiin yhteistyössä Hyvinkään, Hämeen ja Keski-Uudenmaan Osakesäästäjien kanssa ja matkaisäntänä toimi Mauri Keinänen Hyvinkäältä. 

Vierailimme aluksi Lepaalla, jossa Jussi Hyöty, Simo Rahikainen (Elite) ja allekirjoittanut pidimme ensin sijoitusteemaiset esitelmät. 

Tämän jälkeen vuorassa oli tutustuminen Lepaan puutarhaopiston viinitilaan viininmaistajaisineen! Puutarhaopetus Lepaalla ulottuu yli sadan vuoden taakse ja paikan historia vieläkin kauemmas. (www)

Päivän kruunasi sisävesiristeily Vanajalla Hopealinjojen aluksella miehistöineen.

Alla päiväretken kuvasatoa:

K. Loisti, P. Turkulainen ja Lepaan tuliaiset.

Valmistautukaa alukseen nousuun!

Vanajaveden maisemia.

Retken paras osuus? :)

P. Turkulaisen ottama kuva allekirjoittaneesta, taustalla Hämeen linna.

 

Lopuksi hyviä uutisia: Tuoton arvoistus ratkeaa -kirjatarjous 25 euroa (ei muita kuluja) jatkuu myös joulun jälkeen. Voit tilata kirjan tästä.

 

Kirjamainos joulukampanjastamme, jossa kirjan kuvitusta à la Pia Feinik ja Järvenpään Suomalaisen Kirjakaupan tarjontaa joulun alla.

 

Lisää sisältöjä upeista Suomen vapaa-ajan kohteista löydät vapaa-ajan mediastamme KivaaTekemistä.fi.

Kiitos kuluneesta vuodesta 2016.

Rauhaisaa Joulun aikaa & Menestystä ja terveyttä vuodelle 2017!

Henri Elo

18.12.2016

Tuoton arvoitus ratkeaa -kirjan toimitukset jatkuvat myös jouluviikolla erittäin nopealla toimitusajalla. Pyrimme saamaan kaikki ke 21.12.2016 klo 24 mennessä tulleet tilaukset toimitettua jouluksi perille.

Kaikille tilaajille on voimassa kotimaahan alla näkyvä 25 euron joulutarjouksemme. Hinta sisältää alv:n ja postituksen.

Tilauksen voit tehdä kätevästi tästä - tai halutessasi puhelimitse Henriltä ja vaihtaa samalla tuoreet joulun ajan sijoituskuulumiset, puh. 0400 468 174. :)

Hyvää joulua toivottaen,
Henri Elo
sijoituskirjailija, Kauppalehden pörssikolumnisti, KTM

Tuoton arvoitus ratkeaa - Joulutarjous uusille ja vanhoille tilaajille

9.12.2016

Pörssiyhtiöiden tuloskausi on alkanut!

Panostajan tulosinfo 9.12.2016, äänessä kehitysjohtaja Minna Telanne.

Panostajan tulosinfo 9.12.2016, äänessä kehitysjohtaja Minna Telanne.

Pörssiyhtiöiden tuloskausi on pyörähtänyt käyntiin. Perinteisesti ensimmäisiin tulosjulkistajiin kuuluvat pörssilistattu tamperelainen sijoitusyhtiö Panostaja ja yksi sen tytäryhtiöistä, niin ikään listattu konepajayhtiö Takoma.

Niillä tilikausi päättyy lokakuun lopussa.

Vierailin Panostajan tilaisuudessa Helsingissä 9.12.2016.

Tällä kertaa tilivuotta esitteli koko johtoryhmä, toimitusjohtaja Juha Sarsama, talousjohtaja Tapio Tommila, kehitysjohtaja Minna Telanne ja sijoitusjohtaja Miikka Laine.

Tulos oli kaiken kaikkiaan hyvä, liiketulos 12 kuukaudelta 9,0 miljoonaa euroa, ja sitä ylläpitivät ennen kaikkea tytäryhtiöt Grano ja KotiSun. Erityisesti KotiSun kasvaa vahvasti ja kannattavasti. Se on laajentunut myös pientalojen viemäriremontteihin usealla paikkakunnalla Suomessa. Juuri viemäripuoli edisti KotiSunin kasvua.

KotiSunin liikevaihto kasvoi tilikaudella 34 prosenttia 31,9 miljoonaan euroon ja liikevoitto 38 prosenttia 5,8 miljoonaan.

Granon koko vuoden kasvu juontui Grano-Multiprint -yrityskaupasta edelliskaudella. Elo-lokakuun kvartaalilla liikevaihto ja liiketulos laskivat.

Tapio Tommila kertoi, että offset-painamisen markkinatilanne on haastava, mutta rakennus- ja digipainamisessa on kasvua. Alueellisesti haastava tilanne on erityisesti pääkaupunkiseudulla.

Panostajan murheenkryyni on yhä Takoma, jonka volyymi on laskenut ja tulos sen myötä. Offshore- ja meriteollisuuden markkinatilanne on heikentynyt tänä vuonna, eikä piristynyt Euroopan risteilijämarkkina ole pystynyt tätä paikkaamaan.

On huomattava, että jos Takoma esimerkiksi myytäisiin, siitä saatava hinta tuskin on iso ja Panostajalla on saatavia Takomasta - määrältään toki rajallisia.

KL-Varaosilla, Helakeskuksella ja Selogilla oli tyydyttävää kehitystä ja näillä kolmella liikevoitto kasvoi tai säilyi ennallaan viimeisimmillä kvartaalilla.

Megaklinikka on avannut hammashoitoyksikön Helsingin lisäksi myös Tukholmaan. Kysyttyessä Tommila totesi Helsingin yksikön olevan kannattava, vaikka kilpailu on kovaa. Megaklinikka on solminut kaksi uutta lisenssisopimusta päätöskvartaalilla, mutta Q4-tulos laski -0,6 miljoonaan Tukholman avauksen myötä.

**
MAINOS: Tuoton arvoitus ratkeaa -kirjan Joulutarjous 25 euroa (ei muita kuluja) - Tilaa tästä.
**

Oli kiintoisaa kuunnella myös Minna Telanteen esitys tytäryhtiöiden kehittämisen konseptoinnista, niiden hallitusten digiymmärryksen laajentamisesta ja ylipäänsä yhteistyöstä emosta tyttäriin päin.

Sijoitusyhtiössä omistajan, tässä tapauksessa enemmistöomistajan, yhteistyö tytäryhtiöiden kanssa on tärkeässä roolissa, jotta parhaita käytäntöjä ja hallitustyötä saadaan kehitettyä niin, että motivaatio ja riittävä itsenäisyys operatiivisissa yksiköissä säilyy.

Panostaja on aktiivinen johdon ja esimiestyön kehittämisessä mm. vuotuisin foorumein.

Yllättävintä Panostajan tulosjulkistuksessa oli osinkoesityksen lasku 5 sentistä 4 senttiin ja tulosohjeistuksesta luopuminen. Neljän sentin osakekohtainen osinko tekee yhteensä ainoastaan 2,1 miljoonaa euroa.

Sarsamasta sai sen käsityksen, että yhtiö pyrkii profiloitumaan enemmän sijoitustensa kautta kuin konserniluvuin. Keskeisistä tytäryhtiöistä on odotettavissa ohjeistustietoa mahdollisesti alkuvuodesta.

Osinkoehdotuksen laskun taustalla on sotakassan kerääminen ja varautuminen yritysostoihin, joita Panostaja ei tehnyt kuluneella tilikaudella Granon ja KotiSunin täydennysostoja lukuunottamatta, vaikka olikin mukana useissa neuvotteluissa.

Harkitsevasta yritysostopolitiikasta yhtiötä kiitteli tilaisuudessa sijoittamisen ykköskonkareihin lukeutuva, jo 70-luvulta osakesäästämisestä kansaa valistanut Erkki Sinkko.

"Väkisin ei kannata ostaa."

Panostajan kassavirta ja tasetilanne säilyivät tilikauden aikana hyvinä, mutta johto oli aiheellisesti pettynyt tilikauden päätösneljännekseen.

Teksti ja kuvat: Henri Elo

Kirjoitus ei sisällä sijoitussuosituksia. Kirjoittaja omistaa yhtiön osakkeita.

**
MAINOS: Tuoton arvoitus ratkeaa -kirjan Joulutarjous 25 euroa (ei muita kuluja) - Tilaa tästä.

1.12.2016

Kuulumisia sijoitusmessuilta 2016!

Sijoitus-Invest 2016

Olipa hieno käydä eilen Sijoitus-Invest -messuilla, jotka pidettiin (30.11.-1.12.) tällä kertaa Slush -startup-tapahtuman yhteydessä Helsingin Messukeskuksessa.

Lisäksi Messukeskuksessa järjestettiin opiskelijoiden Studia-messut (29.-30.11.), joten vipinää riitti, mutta kaikki tapahtumat sopivat mielestäni hyvin yhteen paikkaan, eivätkä häirinneet toisiaan, koska ne pidettiin erillisissä tiloissaan.

Slushiin oli oma sisäänkäynti. Osa Slush-kävijöistä saattoi tulla välillä myös "maksuttomalle puolelle" Sijoitus Investiin. Ehkä rentoutumaan tiiviistä startup-jytkeestä?

Sijoitusmessujen tila oli nyt avarampi ja jonottamista oli vähemmän kuin Wanhassa Satamassa, jossa siinäkin on omat hyvät puolensa. Sijoitusmessuilla hyödynnettiin Messukeskuksen isoja esiintymislavoja, joiden esityksiä saattoi seurata myös kauempaa seisten.

Väkeä riitti. Katselin ensiksi suomalaisen, henkilöstöomisteisen rahastoyhtiön Dividend Housen Risto Päivänsalon esitelmää yhtiön uudesta rahastosta, "Osinkoaristokraateista", Global Aristocrats. Sinne etsitään yhtiöitä, joiden osinko on noussut mielellään 10 vuotta, vähintään 5 vuotta peräkkäin.

Dividend House - Risto Päivänsalo

Kalvoille heijastettiin mm. Truworths Internationalin perustiedot. Päivänsalo kuvasi yhtiötä sanoin "Afrikan H&M" ja sitä on tarkoitus hankkia rahaston salkkuun heti avauspäivänä - eli tänään!

**
MAINOS: Tuoton arvoitus ratkeaa -kirjan Joulutarjous 25 euroa (ei muita kuluja) - Tilaa tästä.
**

Tämän jälkeen seurasin mm. Valmetin sijoittajasuhdejohtaja Calle Loikkasen esitystä. Loikkanen korosti yhtiön erottuvuustekijänä prosessiteknologian, palveluiden ja automaation yhdistelmää. 

Yhtiö on kolmen johtavan toimijan joukossa hyvin monella liiketoiminta-alueella globaalisti. Palvelut ja automaatio ovat luonteeltaan vakaata liiketoimintaa. Konepuolella kysyntää on erityisesti kartonki- ja pehmopaperikoneissa, koska kyseisten lopputuotteiden kysyntä kasvaa päinvastoin kuin painopaperin.

Suominen valmistaa puolestaan omilla koneillaan kuitukangasta erityisesti Euroopassa ja Amerikoissa. Pörssin harvoihin naistoimitusjohtajiin lukeutuva Nina Kopola (kuvassa oikealla) esitteli ständillään asiakkaidensa lopputuotteita melkein yhtä innokkaasti kuin olisi ollut "Tupperware-kutsuilla", vierellään viestinnästä vastaava Anu Heinonen. :)

  Anu Heinonen ja Nina Kopola - Suominen Oyj

Kopola muistutti, että heidän asiakkaidensa hygieniatuotteiden kysyntä kasvaa vakaasti.

Ei ole ihme, että pörssinoteeratun pienehkön kiinteistösijoittaja Investors Housen toimitusjohtaja Petri Roininen korosti esitelmässään "kassavirran" ja "tuottoa ilman välikäsiä" -teemojen merkitystä, koska kiinteistösijoitusmarkkina käy nyt varsin kuumana.

Investor House on muotoutunut entisestä SSK Kiinteistöistä ja kasvu on ollut parin viime vuoden aikana kovaa, mutta nyt tasaantunut. 

Yhtiön tuotot tulevat asuntovuokrauksesta, toimitilavuokrauksesta ja jatkossa yhä enemmän myös management-toiminnan palvelutuotoista. Vuokrausaste syyskuussa oli 95 prosenttia. Yhtiöllä on omaa henkilökuntaa 13 henkeä.

Rakennusyhtiö SRV:n iltapäivän esityksen piti Suomen liiketoiminnan johtaja Juha Toimela, joka kertoi rakentamisen kasvavan Suomessa tänä vuonna Suomessa n. 6 prosenttia ja ensi vuoden ennusteet ovat 2 prosentin luokkaa.

Tänä vuonna Suomessa käynnistyy 35 000 asunnon rakentaminen. Kysyin esityksen jälkeen, voiko tarjonta paisua niin, että se estäisi kuluttajalle haitalliset hinta- ja vuokrakuplat. Toimela muistutti, että asuntojen tarve kasvaa ja vaikka tänä vuonna rakentaminen on normaalia vilkkaampaa, niin tarjonnan pullonkauloja ovat tonttien saatavuus ja tonttihintojen kallistuminen.

Toimela kehui esityksessään tietenkin yhtiönsä Redi-kauppakeskushanketta Helsingin Kalasatamassa. Asuntoja SRV on rakentamassa Rediin näillä näkymin noin 1 500 ja Länsimetron asemanseuduille 3 500.

Tulevaisuuden asumisratkaisuissa Toimela otti esiin mm. yhteiskäyttöautot, joiden myötä parkkitiloja tarvittaisiin nykyistä vähemmän.

Esitelmien ohella tuli vaihdettua kuulumisia tuttujen ja tuntemattomien kanssa. Totta kai Ramirentin ständillä piti nautiskella perinteiset kahvit, joita yhtiö on tarjonnut sijoitusmessuilla jo vuosikausia.

Aivan keskiviikon päätteeksi yllätyin, kun oululainen Sijoittaja.fi on laajentanut toimintaansa corporate financeen. Yhtiö on parhaillaan järjestämässä n. 600 tuhannen euron rahoitusta pieksämäkeläiselle GoSleep.fi:lle, joka valmistaa ja myy - jatkossa myös operoi - "lentokenttäpodeja" eli unikapseleita, jossa väsynyt matkalainen voi nukkua yönsä kuomun suojassa lentokentällä vuokraa vastaan.

Unipodin edessä SijoittajaPRO Corporate Financen Tarmo Urpilainen (vas.), GoSleepin Helery Homutov ja Sijoittaja.fi:n Hannu Huuskonen.

Kuvassa podin edessä SijoittajaPRO Corporate Financen Tarmo Urpilainen (vas.), GoSleepin Helery Homutov ja Sijoittaja.fi:n Hannu Huuskonen.

Sijoittaja.fi on käynnistämässä myös kansainvälisten osakkeiden valintatyökalun osakesijoittajille.

Summa summarum, messuilla oli näytteilleasettajina lukuisia pörssiyhtiöitä, varainhoitopalveluita, etujärjestöjä ja medioita. Loppufiilis muutaman tunnin visiitistä oli freesi, nuorekas ja positiivinen. Olipa paikalle osunut varttuneempia piensäästäjiä bussilla Jyväskylästä saakka!

Teksti ja kuvat: Henri Elo

**
MAINOS: Tuoton arvoitus ratkeaa -kirjan Joulutarjous 25 euroa (ei muita kuluja) - Tilaa tästä.

25.11.2016

Pikkujoulutunnelmia

Nordean Harri Ahlgren ja Jaana Mattsson Keski-Uudenmaan Osakesäästäjien vieraina 23.11.2016.

Huom. Näet kuvatekstit, kun viet hiiren kuvan päälle.

Keski-Uudenmaan Osakesäästäjät vietti perinteisiä pikkujoulujaan yhdistyksen kokouksessaan Järvenpää-talossa 23.11.2016.

Tunnelma oli mukava niin kuin aina; glögi ja joulutortut maistuivat. Tällä kertaa paikalla olivat vieraina paikallisen Nordean Premium varainhoidon Harri Ahlgren ja Jaana Mattsson Järvenpään konttorista.

Harri piti kiintoisan esitelmän, jossa hän kävi taloustilannetta läpi maakohtaisesti ja myös USA:n tuore Donald Trumpin presidentin valinta huomioon ottaen.

Kokenut Ahlgren toi esityksessään esiin myös meitä kiinnostaneita yksittäisiä osakkeita ja Nordean näkemyksiä niistä.

On mielenkiintoista, että Trumpin presidenttiyden myötä mahdollisesti piristyvä USA:n teollisuustuotanto hyödyttää esim. Konecranesia ja Cargotecia.

Toisaalta USA saattaa jatkossa tulla suosimaan enemmän oman maansa yhtiöitä ja teollisuutta. Nordean esityksessä Trumpin vaikutukset talouteen voivat olla sekä myönteisiä että kielteisiä: mm. epävarmuus, elvytys, veroale, protektionismi.

Uusi presidentti ei voi päättää asioista yksin vaan yhdessä kongressin kanssa, ja muutokset politiikassa toimivat hitaasti, jolloin yrityksillä on aikaa sopeutua. 

**
Tuoton arvoitus ratkeaa -kirjan Joulutarjous 25 euroa (ei muita kuluja) - Tilaa tästä.
**

Yksi Harrin esityksen kiintoisimmista näkökulmista liittyi korkomarkkinoihin. Nimittäin korkomarkkinoilla koettiin vaalien tuloksen jälkeen hyppy ylöspäin. Ja kun ennätysmatalat korot nousevat, niin se tuo nopeasti pitkien korkosijoitusten arvoja alaspäin.

Pitkät korot nousussa USA:n vetäminä - pitkät 30-v, 10-v ja 5-v swap-korot ja alimpana euribor 3 kk 2013-2016. Lähde: Nordea Markets ja Macrobond

Tilanne korkomarkkinoilla on nyt rauhoittunut. Nähtäväksi jää hyvin moni asia, kuten USA:n tuleva keskuspankkipolitiikka ja se, jatkaako pääjohtaja Janet Yellen tehtävässään.

Euroopan työllisyystilannetta Nordean kalvoilla luonnehdittiin kamalaksi ja kamalahan se onkin mm. Espanjan osalta ja monien muiden maiden paitsi Saksan osalta. 

USA:ssa työllisyystilanne on hyvä, mutta palkkojen nousu viittaa kiristyviin työmarkkinoihin. Markkinoilla keskuspankki Fedin odotetaan nostavan ohjauskorkoa joulukuussa.

Vaalit eivät ole vaikuttaneet kokonaisuutena osakemarkkinoihin negatiivisesti, vaan pikemminkin ne aiheuttivat pomppuisuutta. Päätrendi on tänä vuonna ollut useilla markkinoilla nouseva.

USA:n vaalit ovat vaikuttaneet kuitenkin yksittäisiin osakkeisiin Suomessa saakka, koska metallien hinnat ovat nousseet ennakoidun infraelvytyksen myötä. Niinpä isojen yhtiöiden nousijoissa ovat olleet viime viikkoina mm. Outotec ja Metso.

Nordean kotimaan mallisalkussa 23.11. olivat: Kemira, Metsä Board, Stora Enso, Caverion, Kone, Konecranes, PKC Group, Ramirent, Uponor, Amer Sports, Tokmanni, Sampo, Technopolis, Nokia, Telia ja Fortum.

Kokenut osakesäästäjä Hannu Virtanen asianmukaisesti varustautuneena.

Tilaisuuden loppupuolella paikallisyhdistyksen hallituksen jäsen Pasi Turkulainen esitteli tanskalaista lääkeyhtiötä Novo Nordiskia sijoituskohteena. Diabetes-lääkintään keskittynyt yhtiö on ollut tyypillisesti jatkuvasti kasvava ja vakaasti kannattava, mutta pörssikurssi on laskenut tänä vuonna selvästi.

Myös yhdistyksen puheenjohtaja Keijo Loisti esitteli Novo Nordiskin tunnuslukuja pankkien analyysien ja lahtelaisen osakesäästäjän Seppo Sinisaaren lukujen pohjalta.

Yhdistyksen pieneen osakesalkkuun valikoitui äänestyksessä tällä kertaa uutena osakkeena kiinteistösijoitysyhtiö Citycon.

Silmiinpistävä havainto oli, että paikalla oli tällä kertaa normaalia enemmän myös muita kuin ns. varttuneita osakesäästäjiä. :)

Kirjoitus ei sisällä sijoitussuosituksia.

8.11.2016

Huom. Näet kuvatekstit, kun viet hiiren kuvan päälle.

Globaalia nostolaiteliiketoimintaa Hyvinkäältä käsin.

Keski-Uudenmaan Osakesäästäjät pääsi vierailemaan nostolaitevalmistaja Konecranesin pääkonttorissa Hyvinkäällä lumisateisena iltana 7.11.2016.

Oli hieno nähdä globaalin jätin toimivan niin lähellä yhdistyksen ydinaluetta (Järvenpää-Kerava-Tuusula). Vierailulla oli kolmisenkymmentä kiinnostunutta vahvistettuna muutamalla osakesäästäjällä myös mm. Hämeestä ja Espoosta.

Tarjoilu pelasi toisen kerroksen aulassa, uudenkarheassa osassa pääkonttorirakennusta - taustalla nosturikabiini, johon sai mennä istuskelemaan.

Aluksi saimme nauttia cocktail-tarjoiluista ja sen jälkeen sijoittajasuhdejohtaja Miikka Kinnunen johdatti meidät etävalvomoon, jonka toimintaa esittelivät Petri Asikainen ja Samu Peltola. Etävalvomosta käsin tarkkaillaan yli 12 000 erikokoista nosturia maailmalla – muutaman kymmenen kilon painoisista nostimista satojen tonnien satamanostureihin.

Konecranesilaisten mukaan kyseiset nosturit ovat koko ajan yhteydessä valvomoon eli ne "soittavat kotiin". Laitteiden huoltoa voidaan suunnitella tarkemmin ja tarkoituksenmukaisemmin, kun tiedetään miten laitteet toimivat ja miten niitä käytetään.

Tämän jälkeen Miikka vei meidät auditorioon, jossa hän esitteli yrityksen taloustilannetta ja MHPS-yrityskauppaa, jossa Konecranes on ostamassa amerikkalaisen Terexin teollisuus- ja satamanosturiliiketoiminnan, tuotemerkkeinä mm. saksalaislähtöiset Demag ja Gottwald Port Technology.

Miikka Kinnunen kertasi tärkeän tilaustiedotteen lokakuulta, koskien pinoamisnostureita USA:n Virginiaan.

Sijoittajat ovat viime aikoina palkinneet yritysoston ja Konecranesin kohtuullisen liiketoimintakehityksen kurssin ollessa n. 31 euroa. Yrityskaupan jälkeen osakemäärä tullee olemaan 78 miljoonaa kappaletta ja markkina-arvo nykykurssilla vastaavasti 2,4 miljardia euroa.

Konecranesilla on yrityskaupan ja uuden rahoitusjärjestelyn jälkeen nettovelkaa arviolta 900 miljoonaa euroa. Tätä pienentää edelleen myynnissä olevasta STAHL CraneSystemsistä saatava kauppasumma, markkina-arvioiden mukaan 200-300 miljoonaa euroa.

Taseeltaan terveen Konecranesin velaton arvo nykykurssilla tullee järjestelyn jälkeen olemaan noin 3 miljardia euroa tai vähän yli.

Uuden yhtiön yhteenlaskettu vuosiliikevaihto on vuoden 2015 luvuilla 3,5 miljardia ja oikaistu liikevoitto kustannussynergiat huomioiden noin 300 miljoonaa euroa (pro forma).

Kinnunen luonnehti Konecranesin saamaa, lokakuussa ilmoitettua, Virginia Port Authorityn tilausaikomusta merkittäväksi, koska kyseessä on yli 200 miljoonan euron sopimus, jonka toimitukset ajoittuvat vuosille 2018-2020. Lopullinen sopimus allekirjoitettaneen loppuvuonna.

Kaikkiaan Hyvinkään ilta oli mielenkiintoinen. Konecranes on laaja yhtiö ja sillä on takana isot saneeraustoimet mm. kehittyvillä markkinoilla. Teollisuuden kasvukehitys on ollut BRIC-maissa vaisua viimeisten 3-5 vuoden aikana johtuen erilaisista maakohtaisista syistä.

Konecranes on toteuttanut uuden – vuosi sitten aloittaneen – toimitusjohtajan, Panu Routilan, aikana laitepuolella merkittävän organisaatiouudistuksen siirtyessään kasvuvaiheen maakohtaisesta matriisiorganisaatiosta enemmän globaalin linjaorganisaation suuntaan.

Kinnusen esitelmästä ja yhtiön arvotustasosta sai sen kuvan, että Konecranesin osakkeen edullisuus on pitkälti kiinni siitä, miten yhtiö saa yritysjärjestelyn toteutettua. Sekä Konecranesilla että MHPS:llä on molemmilla vajaat 20 tehdasta, joita kaikkia ei tulla erillisinä yksiköinä tarvitsemaan.

Huollossa ja kunnossapidossa on yhdistymisen myötä isot mahdollisuudet, koska Konecranes on ollut siinä viime vuosina kilpailijoitaan edellä.

Keski-Uudenmaan Osakesäästäjien Keijo Loisti tulkitsi lopuksi Seppo Sinisaaren kokoamaa Konecranesin EPS-, osinko- ja kurssikehitystä.

**Tuoton arvoitus ratkeaa -kirjan "Isänpäivä- ja joululahjatarjous" 25 euroa (ei muita kuluja) on voimassa kaikille tämän sivuston kautta tilaaville 15.11.2016 saakka! Tilaa tästä. Konecranesia käsitelty kirjassa s. 69, 71, 88, 95, 105, 132.**

30.10.2016

Hyviä ja huonoja uutisia – mutta enemmän hyviä! :)

Löydä helmet - vältä kuplat! -kirjan 8. uudistettu painos on loppuunmyyty. Sitä on yhä saatavilla kirjastoista, mutta 8. painosta voi joutua varaamaan ja jonottamaan.

Iso kiitos Teille lukijat Löydä helmet -kirjan pitkään jatkuneesta kiinnostuksesta (2007-2016), mikä on näkynyt katkeamattomana tilausvirtana. Kirjan kokonaismyynti on yli 6 000 kappaletta.

**

Koska kiinnostus kirjaa kohtaan jatkuu yhä, on tarkoitus aloittaa kokonaan uuden sijoituskirjan suunnittelu juhlavuonna 2017, jolloin tulee kuluneeksi 10 vuotta Löydä helmet -kirjan ensijulkistuksesta ja 100 vuotta Suomen itsenäistymisestä.

Uuden kirjan tematiikka liittyy Löydä helmet - vältä kuplat! - ja yhä saatavilla olevan Tuoton arvoitus ratkeaa -kirjojen ympärille. Tarkasta ilmestymisestä kerrotaan myöhemmin.

Voit tilata tilauslomakkeen kautta Tuoton arvoitus ratkeaa -kirjan ja/tai ilmoittaa kiinnostuksesta uutta sijoituskirjaa kohtaan ja antaa toiveita sen sisällöstä. (Yllä olevaa tekstiä muokattu helmikuussa 2017)

Tilauslomake ja palaute »

Lue lisää juhlapainoksesta »


« Edelliset 10   Seuraavat 10 »